fbpx
Последвай ни:
туристическа агенция Хегемон Травел

Какво е усещането да бъдеш тук и сега и да изживееш напълно този момент?

TOP

Правила за безопасност във връзка с КОВИД-19

ПРОТОКОЛ ЗА БЕЗОПАСНОСТ /COVID 19/:

Уважаеми дами и господа, този Протокол за работа на туроператора и турагента в Ковид-19 среда е създаден, за уверение на вас – нашите туристи, че ние сме част от настъпилата пандемия и имаме достатъчна самоотговорност да направим всичко възможно по нашите сили да защитим нашите клиенти и нашите служители. Ние сме от една страна и трябва да работим заедно в екип. Пожелаваме на всеки приятно и безопасно пътуване!

Протоколът е изработен и съобразен с препоръките и изискванията на следните източници:

 • СЗО
 • https://coronavirus.bg/bg/111
 • https://coronavirus.bg/bg/423
 • https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp – протокол за авиационната индустрия, съставен от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA). Протоколът е взаимствал добри практики и препоръки от „Излитане и насоки за пътуване по въздух, през кризата на общественото здраве на COVID-19“ на Международната организация за гражданска авиация, което предоставя по-подробни насоки за авиационната индустрия и за прилагане от държавите.
 • ЗАПОВЕД на МЗ № РД01-219 от 02.04. 2020 год.

За да се възстанови секторът „Пътувания и туризъм“ от кризата с COVID-19, пътниците ще трябва да се чувстват сигурни в безопасността на пътуванията. В този контекст е важно те да бъдат ясно и просто информирани за новите протоколи, приложени в рамките на тяхното пътуване, за да се гарантира тяхната безопасност.
 
УПРАВИТЕЛЯТ НА КОМПАНИЯТА:

 • Да осигурят ясна, последователна и актуална комуникация с клиентите за новите здравни и хигиенни изисквания.
 • Да осигурят предварителна, ясна и точна информация наклиентите за ограниченията по дестинациите.
 • Управителят трябва да обучи персонала да отговаря на въпроси, да разрешава предизвикателства като откриването на нови случаи, да разглежда ситуации, и да споделя протоколи преди и по време на пътуването, за да даде точната информация на пътуващия.
 • Да проучи и установи сътрудничеството със застрахователни компании като предложи пътническа застраховка, покриваща риска от COVID-19 с репатриране и медицинска помощ.
 • Задължение на управителя е да работи за осигуряване на безопасно изживяване на туристите и служителите си. Това се случва, чрез приложени практики за чистота и хигиена. Туроператорът трябва да има създадено споразумение с партньори и доставчици на туристическа услуга, включително места за дегустация, музеи, шоу програми, театър, концертни зали, които следват еднакво обмислени протоколи за здраве, санитария, дезинфекция и хигиена, съобразени с местните разпоредби.

ПЪТУВАНЕ С АВТОБУС / ТРАНСФЕРИ:

 • При пристигане на началния пункт за отпътуване всички пътници ще бъдат чекирани от водача на групата.
 • По възможност разумно намаляване на пътническия капацитет в превозните средства и организиране на местата за сядане с правила за социално дистанциране.
 • Гарантиране, че водачът и всички пътници носят правилно поставени маски за лице в автобуса през цялото пътуване.
 • Даване на необходимите предупреждения за минимизиране на контакта на пътниците с повърхностите вътре в превозното средство.
 • Поставяне на дезинфектант за ръце (одобрен тип), в превозните средства на видно място и в близост до входните врати.
 • Подканяне и окуражаване от страна на водача или шофьора за използването на дизефектанта от пътниците при качване и слизане от превозното средство.
 • Заеманата позиция на пътника, трябва да бъде на 1,5 м отстояние от предходния пътник.
 • Премерване на температурата на пътника.
 • На борда на превозното средство няма да бъдат допускани лица във видимо лошо здравословно състояние и висока температура. В тези случаи се активира застраховката „Отказ от пътуване“. Тази застраховка се предлага от туроператора, но пътника сам взема решение за нея. При липса на такава застраховка, важат  правилата на договора.
 • Проверка на редовен PCR тест, ако дестинацията го изисква.
 • Проверка на редовни документи за пътуване и настаняване в автобуса
 • Личният багаж ще бъде взет от шофьора, който задължително преди това ще дезинфекцира дръжката на куфара. Пътникът ще бъде насърчен да си остави по възможност повечето багаж в багажното отделение.
 • Осигуряване на редовна вентилация на превозното средство, както и пълно проветрение на всеки 4 часа, съобразено с графика за работното време на шофьорите.
 • При дълги преходи е необходимо почистване с дезинфектант (одобрен тип), поне 2 пъти на ден на често контактуваните зони.
 • Редовно пречистване на въздуха на превозните средства чрез климатични филтри.
 • Водачът е необходимо да инструктира и даде съвети и насоки на пътниците при започване на пътуването въз основа на съвети от здравните органи, които могат да включват носенето на маски за лице или покрития, насоки за хигиена на ръцете и избягване на физически контакт, както и други мерки за безопасност станали ясни по време на Ковид-19 пандемията.

ПЪТУВАНЕ СЪС САМОЛЕТ

НА ЛЕТИЩЕТО

 • Необходимо е всички пътници да бъдат предпазливи и проявяват уважение към другите пътници, и продължават да прилагат мерки за лична хигиена. Отговорността е лична и всеки сам трябва да се увери, че е в добро здраве и в състояние да пътува!
 • Всички пътуващи трябва да се явят в уреченото време на сборния пункт.
 • Задължително е притежаване и правилно носене на предпазна маска.
 • Всеки от пътниците ще бъде проверен за наличието на отрицателен PCR тест. При липсата на такъв, а се изисква от дестинацията, клиентът няма да бъде чекиран и допуснат в зоната на заминаващи.
 • Препоръчва се да се направи онлайн регистриране, чекиране на индивидуални апарати за самостоятелно чекиране или физическо чекиране на гише.
 • Препоръчва се пътникът да застане на минимална дистанция от 1,5 м на опашката за чекиране.
 • Препоръчва се да се използват дезинфектантите на всички ключови места по цялата територия на летището.
 • Използването на обществените тоалетни трябва да става с повишено внимание и максимална защита от излишно докосване на повърхности.
 • Всеки пътник на летището подлежи на здравна оценка и скрининг на летището.
 • Повишени здравни и хигиенни изисквания към зоните за чекиране и качване.
 • Проведена реорганизация на залите за пътници с ограничено физическо взаимодействие във всички допирни точки в съответствие с настоящите изисквания.
 • Внедрена информационна среда като надписи, маркировка на пода и съобщения за насърчаване на дистанцирането.
 • Подготовка на служителите за спазване на мерките в Ковид-19 среда.
 • Избрани дезинфекционни продукти, одобрени от здравните органи.
 • Нови указания за екипа за почистване във всички зони на самолета, включително помещенията за миене, както и зоните за чекиране и качване на борда със специфичен фокус върху високочестотните допирни точки.

В САМОЛЕТА

 • Задължително правилно носене на предпазна маска по време на целия полет.  Изключения правят деца до 6-годишна възраст.
 • Всички пътници се уверяват, че имат собствена маска и я носят правилно по време на пътуването си. Ако имат други защитни средства, като ръкавици или шлемове, това също е препоръчително. Ако полетът е по-дълъг от 4 часа, се препоръчва на туристите да вземат няколко маски за лице.
 • Авиокомпаниите си запазват правото да отказват превоз на всеки, който не изпълни това изискване!
 • Постоянна грижа и информация за пътниците да спазват насоките за социално дистанциране в самолета, извън него и на летището, да не стават от мястото си, докато не получат указания от кабинния екипаж.
 • Всяка компания старателно почиства и дезинфекцира самолетите всеки ден. Това е основен приортет на всички авиокомпании.
 • Въздухът в самолетите е чист като в операционните зали на болниците, тъй като се сменя многократно, чрез високоефективни въздушни филтри за частици (HEPA филтри), които премахват 99,97 % от преносимите по въздуха бактерии и вируси.
 • Екипажите на борда носят защитни облекла и имат достъп до необходимото оборудване.
 • При наличието на кетъринг, авиокомпанията следва специални протоколи за снабдяване с храна и напитки на борда, сервирането и отсервирането на кетъринга, които са съобразени с Ковид-19 ситуацията.
 • Използването на санитарните помещения по време на полет също подлежат на протокол за специално летателно почистване, както и дълбоко почистване при презимяване.
 • Всеки екипаж е  преминал  през  допълнително  обучение  свързано  с  COVID-19 и за това при възникнала необходимост, пътниците трябва стриктно да следват инструкциите им.

Обединение БЪДЕЩЕ ЗА ТУРИЗМА работи за създаване на ефективен протокол за възстановяване, чрез разработване на общ план за действие, който ще доведе до оптимизиране усилията на туристическия бранш за рестарт, като повиши доверието на пътуващите с организиран туристически пакет.Необходимо е да се определят най-добрите известни в индустрията практики, тъй като пътуванията и туризмът преминават от управление на кризи към възстановяване.
Протоколът включва набор от инструменти за взаимодействие и изпълнение, за да се гарантира, че хората ще се чувстват в безопасност и сигурност, когато са обслужвани от туроператор/ турагент.

Регистрирай се сега!

Join the SetSail community today & set up a free account.