fbpx
Последвай ни:
туристическа агенция Хегемон Травел

Какво е усещането да бъдеш тук и сега и да изживееш напълно този момент?

TOP
Image Alt

Поверителност и използване на лични данни

Туроператорът обработва лични данни на пътуващите по резервацията  и услугите, които същите са заявили и които ползват, за да изпълнява договорните задължения и да се ползва от правата и задълженията по договора, като например ЕГН, телефон, имена, данни от документ за самоличност, данни за контакт, включително и такива, които са публикувани на формата за контакт, ако заявката е отправена чрез уебстраницата на Туроператора. Обработката на личните данни са свързани само с упражняването на правата на страната, имаща качеството пътуващ и лицата, от името на които се сключва договора за организирано или индивидуално пътуване, като Туроператорът при обработката на същите спазва изискванията на европейското и националното законодателство.


Туроператорът не обработва и не ползва лични специални данни, като генетични, биометрични и други чувствителни данни, с изключение на данни за здравословното състояние за целите на правоотношението, ако такива са необходими.

С приемането на настоящите Общи условия се счита, че  Пътуващият/те е запознат с утвърдената и актуална към датата на подписване на същите Политика за поверителност и използване и защита на личните данни, която се предоставя при подписване на договора и е публикувана в официалният сайт на фирмата.

”ХЕГЕМОН ТРАВЕЛ” ЕООД, обработва, предоставянето на личните данни на трети лица (хотел, авиокомпания, застрахователна компания, транспортна фирма и др.)  , както и лични данни на потребителите.

Потребителят подписва Декларация – съгласие за обработка на лични данни, неразделна част от подписания от него Договор.

Потребителят дава съгласието си “ХЕГЕМОН ТРАВЕЛ” ЕООД  да обработва и използва предоставените лични данни за служебни цели и пред трети лица (подизпълнители) във връзка с настоящия договор, при спазване изискванията на ЗЗЛД.

ЛИЧНИ ДАННИ

 
Уважаеми клиенти,
 
Във връзка с влизане в сила на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година), моля да попълните нужните данни в посочената по-долу форма, които ще са необходими с цел реализиране на Вашата заявка.

Данни, необходими само за едно от пътуващите лица (пълнолетни):

  • За титуляр по договора: три имена на латиница по документ за самоличност; ЕГН; номер на лична карта, датата ѝ на валидност и място на издаване; адрес по лична карта.

Данни, необходими на всички участници в резервацията:

  • При заявка единствено на хотелско настаняване: 3 имена, на латиница по документ, с който ще пътува всеки, ЕГН, номер на документ, дата на издаване, валидност;

С предоставянаето на Вашите пълни данни, Вие изрично, еднозначно, конкретно и информирано се съгласявате, че Вашият ТУРОПЕРАТОР събира, съхранява и обработва личните Ви данни /заедно с тези на малолетното/непълнолетното лице/лица, които придружавате/, които предоставяте доброволно, свободно и във връзка с целите на обработването, за които са предназначени. ТУРОПЕРАТОРЪТ изпълнява посочените действията чрез друг туроператор, туристически агент или самостоятелно.

  • ТУРОПЕРАТОРЪТ събира, съхранява и обработва тези данни във връзка с целите на: сключване и изпълнение на договора, изпълнение на законовите си задължения пред националните данъчни, регулаторни и други органи. Обработването и съхранението на личните Ви данни от страна на ТУРОПЕРАТОРА ще е за срок до отпадане на основанието, при пълно съобразяване на специалните законови изсквания по Закона за туризма, по Закона за счетоводството, по Закон за задълженията и договорите и по всички останали норамативни актове, които пряко и непосредствено и/или непряко уреждат отношенията между Вас и ТУРОПЕРАТОРА

С предоставяне на данните декларирате, че сте запознати с:

  • Целта и средствата за събиране и обработка на личните ми данни;
  • Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставянето им;
  • Правото Ви на достъп, актуализиране и/или коригиране на събраните данни;
  • Правото Ви да искате ограничаване на обработването и/или заличаване на личните Ви данни;
  • Правото Ви да оттегляте съгласието си за всички или за някои от целите на обработка на данните;
  • Наименованието и адреса на институцията, която събира и обработва личните Ви данни за осъществяване на Вашето пътуване.

Регистрирай се сега!

Join the SetSail community today & set up a free account.